Közérdekű adatok:
2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája: http://www.e-telepules.eu/castrum/jogszabalyi-hatter/tartalom
Szervezeti és Működési Szabályzat: szmszb2011.pdf
SZMSZ mellékletei: mellekletek.pdf
Egyéb joganyag megnevezése:
Egyéb joganyag: nincs csatolt melléklet
Önként vállalt feladatok: szmsz.b.1.sz.mell.2011.06.pdf
Utolsó módosítás: 2011-06-28 09:38:08
További közérdekű adat