Rendezvények – 2022

 

 

 

Németh István Péter (1960) sokféleképpen otthon van a Balaton környéki kultúrtájban és a magyar kultúra világában egyaránt. Az ELTE bölcsészkarán végzett tapolcai tanár, könyvtáros amint Czigány György írta róla hatvanadik születésnapja alkalmából „versekkel, műfordítással, tanulmányokkal és lírai fogantatású prózával jelentős életművet alkotott”. Sokrétű munkássága minden részterületén nagy szakmai tudás, mélyen átélt személyes kötődés és alkotói eredetiség ölt formát. Alkati sajátosságokon kívül talán a kisvárosi léthelyzet az oka, hogy életműve méltó befogadásával és értékelésével adós még a jövendő.
E könyvének „hőse”, Simon István (1926–1975) Kossuth díjas költő sok figyelemben és elismerésben részesült életében. Sümeg melletti szülőfalujának népi világából táplálkozó lírája és kedves, emberszerető személyisége népszerűvé tette a szélesebb közönség körében. Németh István Pétert családi és ismerősi szálak is fűzik a mára szinte elfeledett költő előd személyéhez és emlékéhez. Róla és költészetéről szóló írásainak többségét a szülőfaluban, Bazsiban évről évre megtartott emlékünnepségeken olvasta fel. A jelen kötet szeretettel és hozzáértéssel megírt elemzések sora, egyszersmind főhajtás és igazságtétel. Egy tisztes emberi és költői teljesítmény visszaperlése a múló időtől.”
(Gyurácz Ferenc (irodalomtörténész, szerkesztő, a Magyar Nyugat könyvkiadó igazgatója) szavait, gondolatait idézzük méltó bemutatásaként az írónak és annak a költőnek, akiről a könyve szól.)
 
 
Bernáth Réka
Gyurácz Ferenc, Németh István Péter és Kende Kata
A mindig hálás és érdeklődő hallgatóság
.
Dedikálók hosszú sora…