Látnivalók

Holport Teréz hálaadó kápolna

Az 1800-as évek második felében, egy májusi napon jégeső verte el a bazsi hegy szőlőjét. A természeti csapások elkerülésére a falubeliek fogadalmat tettek, hogy kápolnát emelnek a hegy szívében, mely Holport Teréz anyagi támogatásával nemsokára el is készült. A kápolna neoromán stílusban épült, és Urunk színeváltozása misztériumának szentelték. A búcsú napja így augusztus 6-a lett. Nagy ünnepnek számított, mely a hegyre szólította a falu népét. Farkas Sándor így ír visszaemlékezésében: „Ezen a napon gyerekkoromban az egész falu ünnepelt. A kápolna körül sátrakat vertek, melyekben bábosok, cukrászok és egyéb árusok kínálták portékájukat. Még ringlist is állítottak fel. Mise után itt szórakoztak főleg a gyerekek, de sok felnőtt is.” Szokás volt ellátogatni egymás pincéjébe, ahol ettek, ittak, beszélgettek az emberek.

„Uram, jó nékünk itt lennünk!” (Mt 17,4)

_______________________________

Berzsenyi Dániel Emlékműve

A település déli határában – Zalaszántótól Sümeg felé tartva – emléktábla őrzi (gránitsziklán öntött vastábla felirattal) Berzsenyi Dániel nevét, aki 1808-ban, a Somogy megyei Niklára költözése alkalmából itt írta a Búcsú Kemenesaljától című költeményét.

A vastábla felirata:

BERZSENYI DÁNIEL / E HELYRŐL TEKINTETT /VISSZA SZERETETT SZÜLŐFÖLDJÉRE / 1808-BAN KEMENESALJÁRA / ITT FOGANT GYÖNYÖRŰ KÖLTEMÉNYE / „BÚCSÚZÁS KEMENESALJÁTÓL” / MESSZE SETÉTEDIK A SÁG TETEJE / EZENTÚL ELREJTI A BAKONY ERDEJE / SZÜLŐFÖLDEM KÉPEDET / MEGÁLLOK MÉG EGYSZER S REÁD VISSZANÉZEK / TI KÉKELLŐ HALMOK! GYÖNYÖRŰ VIDÉKEK! / VEGYÉTEK BÚS KÖNNYEMET. / ÁLLÍTOTTÁK – SZÜLŐFÖLDJE TISZTELŐI / 2001-BEN.

__________________________________

Világháborús emlékmű

A r.k. temető bejáratának közelében áll. Műkő obeliszk, márvány táblákkal, az I. és II. világháború halottainak neveivel. 1987-ben állították.

Felirata:
1914 / PARTICS JÁNOS, NÁZÁR JÁNOS, PIROS JÓZSEF, MUKICS JÓZSEF, FONYÓ JENŐ, HOSSZÚ GÁBOR, KENYERES JÓZSEF, TÓTH JÁNOS, HILLER JÓZSEF, HILLER LŐRINC, FARKAS KÁROLY, LENNER JENŐ, LENNER ISTVÁN, RACSEK JÁNOS, HOSSZÚ VILMOS, MERICS ISTVÁN, LENNER KÁROLY, HUMPOK IMRE, FONYÓ LAJOS, SZINDEKOVICS GERGELY, SZINDEKOVICS IGNÁC.

1945 / FARKAS JÓZSEF, SZABÓ KÁROLY, PARTICS ISTVÁN, HÁRSFA JÓZSEF, HOSSZÚ LAJOS, KESZTHELYI JÁNOS, TÓTH GYÖRGY, HOLCZER JÁNOS, TÓTH RUDOLF, DOMONKOS JÓZSEF, LACZI ISTVÁN, MERICS GYULA, FELKNER PÁL, SABJANICS MIKLÓS, HÁRSFA KÁROLY, HILLER VILMOS, DÉZSENYI JÁNOS, FARKAS LAJOS, MÓZNER DEZSŐ, SZÉCSÉNYI KÁLMÁN, BICZI JÓZSEF, LENKOVICS MIKLÓS,.

1945 POLGÁRI / FARKAS MÁRIA, ID. DÉZSENYI TIVADAR, FARKAS FLÓRIÁN, MÓZNER JÁNOS.

EMLÉKÜK SZÍVÜNKBEN ÖRÖKKÉ ÉL / 1987.

__________________________________

Karikás-tető, bazaltbánya, Bazsi, Bakony és Balaton-felvidék

Geológia: Sümegprágától délre, a Sarvaly-hegy és a Tátika közötti mintegy 6 km hosszú bazaltgerinc a Prága-hegy, ennek legmagasabb pontja a Karikás-tető, tövében a bazaltbányával. A hegy tulajdonképpen egy bazalt-telérrendszer, a láva 3-3,8 millió évvel ezelőtt nedves tavi-folyóvízi üledékek közé nyomult be. A bánya több, a telérek által közbezárt kőzettestet is feltár, ezek peremén a bazaltban néha gazdag ásványtársulások alakultak ki, de találhatunk mélyebbről származó meszes-dolomitos zárványokat is.

Leírás: Bazsitól Sümegprága irányába indulva, jobbra egy jó minőségű üzemi dózerút ágazik ki, azon egyenesen a bánya bejáratáig lehet menni. (üzemidőben nagy teherforgalomra számítsunk) A bányába előzetes engedély alapján lehet bejutni, de ha műszak van, akkor csak a bányán belüli meddőhányón engednek gyűjteni. Védősisak kötelező. A bányabejárat mellett is van egy meddő, ott munkaszüneti napokon engedély nélkül is lehet keresgélni.

Típus: működő kőfejtő
(forrás: GEOmánia)

Aragonit (fotó forrása: Monstone.hu)

___________________________________

Simon István Emlékház >>>>>

Simon István költő a dunántúli Bazsiban született 1926-ban. Szülőháza ma emlékhely, ahol állandó irodalmi és néprajzi kiállítás várja a látogatókat.

 

Simon István síremléke a Bazsi temetőben:

Juhász Gyula és Nagy László Simon István temetésén 1975-ben.